CG2 Code For Art конференция 2016

CG2 Code For Art е идея, която се появи през 2010 г., с плахата надежда да даде възможност за среща и общуване на хората от сферата на визуалните изкуства в България. Шест години по-късно CG2 Code For Art се превърна в най-голямото събитие за 3D артисти, аниматори, архитекти, програмисти, студенти и преподаватели в областта на компютърната графика.

Тази година конференцията ще се проведе в два последователни уикенда през октомври, като първия сме посветили на архитектура и VFX/Gaming индустрията, а във втория ще се опитаме да погледнем през пресечната точка на компютърната графика и програмирането.

Шансът да поканим лектори, които създават някои от най-изявените международни проекти, ни дава смелост да мислим за CG2 Code For Art като за форум, който предстои да обедини творци от няколко държави и да добави ценни фрагменти към всяка триизмерна реалност.

Програмисти

Интер Експо Център, зала "Витоша"

Ще имате възможност да видите последните постижения в областта на компютърната графика, да научите повече за новите технологии и да обмените знания и идеи с водещи програмисти.

29 октомври 2016

09:00 - 09:30 Регистрация
09:30 - 09:40 Откриване
09:40 - 10:30 Визуализиране на микрофасетни повърхности на CPU и GPU - Асен Атанасов, Chaos Group
Асен ще говори за статията на Chaos Group "A Practical Stochastic Algorithm for Rendering Mirror-Like Flakes", която беше представена на SIGGRAPH 2016 и публикувана от ACM - http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2927391. Той ще разкаже описания в статията CPU алгоритъм и как се адаптира за GPU.
10:30 - 10:40 Кафе пауза
10:40 - 11:30 Deadlocks, Leaks and Race conditions - Михаил Михайлов
Едни от най-трудните за диагностициране и избягване грешки в програмите са deadlock-ове, leak-ове на памет и други ресурси, както и race condition-и. В тази презентация Михаил ще представи по-често срещаните типове на тези грешки, ще опише подходи за разпознаването и предотвратяването им и ще сподели реални примери от практиката си.
11:30 - 11:40 Кафе пауза
11:40 - 12:30 Test Driven Development: Сътворение на качествен код - Йордан Маджунков
Йордан ще сподели своя опит с Test Driven Development (TDD) - методология за разработване на код, при която тестовете се пишат преди кода, който те тестват. TDD не е заместител на традиционното тестване, а методология за разработване на ефективни и изчерпателни Unit тестове. Приложена правилно TDD води до изключително качествен код, с висока производителност, лесен за подръжка и с изключително малко дефекти (бъговете).
Ако сте програмист, който иска да възприеме TDD, то тази лекция определено ще ви е от помощ.
12:30 - 13:40 Обедна почивка
13:40 - 14:30 За плаваемостта на плаващата запетая - Мартин Кръстев, Chaos Group 
Лекцията ще се вгледа отблизо в поведението на числата с плаваща запетая, поддържани на хардуерно ниво в практически всички модерни процесорни архитектури, ще акцентира върху метрики за грешки при изчисления с плаваща запетая и извличането на пълната информация, закодирана в този популярен формат.
14:30 - 14:40 Кафе пауза
14:40 - 15:30 Doctest: Поглед отвътре на модерен C++ фреймуърк за юнит тестване - Виктор Кирилов
Фреймуъркът е вдъхновен от "unittest {}" функционалността на езика D и от docstrings на Python. Мантрата на проекта е: тестовете могат да бъдат считани за форма на документация и трябва да могат да бъдат близо до кода, който тестват. Лекцията ще има кратко въведение в това какво може библиотеката, за какво се ползва и с какво се различава от останалите. След това ще разберем как работят по-интересните части от фреймуърка - като например автоматичното регистриране на тестове.
15:30 - 15:40 Кафе пауза
15:40 - 16:30 Разпознаване и сравняване на 2D детайли - Орлин Димитров
Лекцията ще представи метод за разпознаване и разделяне на 2D обекти. Ще разкаже за неговите слаби и силни страни и ще погледне в математическите му основи. Моделът е изпитан в среда на Windows и .NET.
16:30 - 16:40 Кафе пауза
16:40 - 17:30 Как да подобря продуктивността си? - Йордан Миладинов, Chaos Group
Традиционно ИТ продуктивността се изследва от гледната точка на организацията, но не и от гледната точка на самия програмист. Презумпцията, че продуктивността е функция единствено и само на външни работни условия, практически се доказва погрешна. Време е да се попитаме какви са интерперсоналните фактори за висока продуктивност на работното място и можем ли да им влияем от първо лице.
   

30 октомври 2016

09:30 - 10:00 Регистрация и откриване
10:00 - 10:50 Рендериране на 3D сцени в комиксов стил в реално време с GLSL - Христо Лесев, DiaDraw
За фотореалистичната графика e говорено много и има създадени математически модели, които апроксимират поведението на светлината с изненадваща точност.
Тази презентация ще се фокусира върху другата страна на компютърната графика: създаването на нефотореалистична илюстрация и скица от тримерна сцена.
В лекцията ще видим как нещо толкова абстрактно, като понятието артистичен стил може да бъде описано с математически апарат и претворено в компютърна графика.
Ще разгледаме различни визуални стилове - скица, техническа илюстрация, комикс.
Докато обсъждаме избора на shading модел ще вземем предвид човешкия фактор и възприятие.
По време на презентацията ще се демонстрира рендерирането на интерактивни 3D илюстрации с WebGL.
Ще видим как ще програмираме 3D обектите ни да приличат на скица на Леонардо или на илюстрация от Норман Рокуел.
10:50 - 11:00 Кафе пауза 
11:00 - 11:50 GPU, въведение - Владислав Вълчев, Chaos Group
Видео картите стават все по-мощни и по-разпространени. Отличното справяне с многонишкови задачи им намира голямо приложение в най-различни сфери. Компютърната графика е една от тях. Ще разгледаме какво има в една видео карта и как работи тя.
11:50 - 12:00 Кафе пауза
12:00 - 12:50
Намаляване на шум при Монте Карло рендене - Владимир Койлазов, Chaos Group 
Тази презентация включва основите и кратка история на алгоритмите за намаляване на шума присъщ на Монте Карло ренденето, както и практически алгоритъм, разработен за V-Ray.
The presentation will be held in English
12:50 - 13:40 Обедна почивка
13:40 - 14:30
Using MDL to Share Physically Based Materials -  Lutz Kettner and Jan Jordan, NVIDIA
The basics of NVIDIA's Material Definition Language (MDL) will be discussed, showing how a single material can be used to define matching appearances between different renderers and rendering techniques. Users will learn how physically-based definitions can be defined while developers will learn what’s entailed in supporting MDL within their own product/renderer.
The presentation will be held in English
14:30 - 14:40 Кафе пауза 
14:40 - 15:30 Да си изцапаме ръцете с GPU-та - Александър Соклев, Chaos Group 
В тази демонстрационна лекция Александър ще ви запознае с CUDA програмния интерфейс и ще демонстрира как можем да се справим с дадена задача, използвайки видео картите като средство за изчисления. Някои задачи се решават с лекота на GPU и ще ви покаже колко мощна може да бъде графичната ви карта.
15:30 - 15:40 Кафе пауза 
15:40 - 16:30 Case study: Разработването на V-Ray Bench с Хаскел - Даниел Тасков, Chaos Group 
Защо някой би избрал Хаскел за своя проект? Защо Хаскел бе избраният език за V-Ray Bench? Как Хаскел подобри процеса на разработка на V-Ray Bench? Даниел ще даде отговори на тези въпроси за 40 минути, показвайки реални примери от проекта и говорейки за различните проблеми, възникнали по време на работата по него.
   

 

29 октомври

 31fe6d9c8760107e66af3b2a670a6f300f9c57eb72d27670f6 pimgpsh fullsize distr

Виктор Кирилов

Виктор в момента се занимава със софтуер с отворен код. Интересува се от създаването на игри и игрови платформи (game engines). Задълбочено изследва добри практики в разработката на софтуер, като за него професията е хоби и обратното.

Martin krustev 2

Мартин Кръстев, Chaos Group

Мартин Кръстев е бакалавър на изкуствата по Информатика от АУБ, с над 15 години професионален опит обхващащ игрови платформи (game engines), графични драйвери за вградени системи (embedded systems), инженерен софтуер за обработка на телеметрични данни за WRC и F1, и софтуерни 3D растеризатори. Интересува се от Монте Карло алгоритмите и процесорни архитектури. Обича да ускорява тежки изчислителни задачи и да ходи по планини. В екипа на Chaos Group е от 2013 г. и се занимава с прехвърлянето на V-Ray за нови процесорни архитектури.

Asen atanasov

Асен Атанасов, Chaos Group

Асен е част от V-Ray Core екипа на Chaos Group от 2008 г., където работи върху динамична геометрия, светлинен транспорт и обработка на изображения. Интересува се от физични визуализации, числен анализ и алгоритми. Има бакалавърска степен "Софтуерно инженерство" и магистърска степен "Изчислителна математика и математическо моделиране", както и сертификат от ЕКМИ "Индустриална математика". В момента работи по визуализиране на физични материали.

Yordan mandzhunkov

Йордан Маджунков

Йордан е медалист от международната олимпиада по физика, дипломиран "Физик" от СУ и магистър "Компютърни симулации" в RWTH, Aachen, Germany. Има силни интереси към ускорителни структури, числени методи, симулации и писане на ефективен код.

Yordan miladinov

Йордан Миладинов, Chaos Group

В трети клас Йордан намира стар ZX Spectrum в мазето и, борейки се с ръководството на руски, учи BASIC. Оттогава изпитва силен интерес към ИТ, но въпреки това влиза в СУ да учи... психология. Комбинацията от двете предопределя любопитството му към човешкия фактор в компютърното програмиране.

Mihail mihailov

Михаил Михайлов

Михаил е завършил Първа английска гимназия в София. Следвал е Физика в Софийския университет и програмира от 14 годишен. Започнал е с Turbo Pascal и асемблер за 8086, a oт около 15 години пише професионално на C++ . В момента е Staff Engineer във VMware.

Orlin dimitrov

Орлин Димитров

Орлин е на 25 години и цял живот се е занимавал с техника. За него професията и хобито се сливат в едно и също измерение.

В последните 8 години е запален по роботика и изкуствен интелект, а в свободното си време организира кръжоци и летни училища по роботика с колеги от цялата страна.

30 октомври

Vladislav vulchev

Владислав Вълчев, Chaos Group

Дипломиран бакалавър "Информатика" от ФМИ на СУ. Част от GPU екипа на Chaos Group. Работи по интегрирането на V-Ray за RT GPU рендъринг. Вълнува се от всичко, което е и може да бъде свързано с компютърна графика.

Alexander soklev

Александър Соклев, Chaos Group

Александър Соклев е бакалавър по Компютърни науки от Факултета по математика и информатика на Софийския Университет. Работил е няколко години в мобилната индустрия, където е разработвал алгоритми за автоматично фокусиране за смартфони. Присъединява се към екипа на Chaos Group през 2014 и оттогава насам е част от GPU екипа на Хаос. Интересува се от CG графика, видео игри и разбира се - графични карти.

Daniel taskov

Даниел Тасков, Chaos Group

Даниел е бакалавър по компютърни науки във ФМИ към Софийски университет. Има силен интерес към функционалното програмиране и прилагането му в реалния свят. От съвсем скоро е част от екипа на Chaos Group, като работи по проекта V-Ray Bench.

2

д-р Христо Лесев, DiaDraw

Христо е девелъпър по душа, лектор и предприемач. След дълги години писане на C++ и C# на плъгини за 3ds Max и Maya съосновава DiaDraw, където той и екипът му създават мобилни приложения за iOS и Android. Когато си почива от програмирането на мобилни приложения, Христо води упражнения по Компютърна графика във ФМИ на Пловдивски Университет. Маниакалното му влечение към областта все още го кара да пише 3D алгоритми до късно през нощта.

Jan jordan

Jan Jordan - Software Product Manager MDL, NVIDIA

Jan Jordan is the product manager for the NVIDIA Material Definition Language. He’ is a graduate engineer of applied computer science from the Fachhochschule fur Wirtschaft und Technik Berlin, Germany, and has a B.S. in computer science from the RTC Galway, Ireland. Before joining NVIDIA, his diverse working experience spanned from research work on practical VR applications to working as an art director in computer games. He is a long-time member of NVIDIA's Advanced Rendering team, where his focus has been on enabling material workflows across many different applications and renderers.

Vladimir koylazov

Владимир Койлазов, Chaos Group

Владо има повече от 15 години опит в разработката на софтуер, като голяма част от тях са посветени на развитието и усъвършенстването на световноизвестния рендер V-Ray. Той е експерт в теорията на рендеринга и запален поддръжник на 3D общността. Често участва във форумни дискусии и помага на потребителите да се справят с предизвикателствата на рендеринга.

Lutz kettner

Lutz Kettner - Senior Manager, Rendering Software and Material Definition, NVIDIA

Lutz Kettner leads the design and engineering efforts for MDL and the NVIDIA Iray® renderer from the NVIDIA Advanced Rendering Center. He has been working on leading software products in advanced rendering, language design, API design, and geometry for 19 years. He’s known for his influential work on the open source Computational Geometry Algorithms Library CGAL. Lutz holds aPh. D in Computer Science from ETH Zurich, Switzerland, worked as a researcher at the University of North Carolina at Chapel Holland led a research group at the Max-Planck-Institute in Saarbrucken, Germany. He served on ISO and ECMA standardization committee.                                                     

Generating code - Introduction to LLVM. Иван Комитов и Иван Мавров, Хаос Груп
V-Ray Cloud meets WebGL. Михаил Сергеев, Хаос Груп.
The integration between Motion Capture technology and Motion Builder
Writing cross-platform C++ applications: Windows, Linux & OS X. Веселин Георгиев, Хаос Груп
Think inside the blocks. Благовест Тасков, Хаос Груп
Допълнена реалност - Орлин Димитров, Робо Лига България
Въведение в методите Монте Карло - Йордан Манджунков, Chaos Group
През Очите на Lytro Illum - Георги Чунев
Стохастични микрофасетни модели част 1 - Асен Атанасов, Chaos Group
Стохастични микрофасетни модели част 2 - Асен Атанасов, Chaos Group
Защо да пишем рейтрейсъри? - Христо Лесев
Ефикасна векторизация на C++ код - Мартин Кръстев, Chaos Group
Бързо опростяване на триъгълни мешове - Михаил Джурев, Chaos Group
Introduction to deformable objects models and muscle simulation - Fabio Turchet, MPC London
Имитиране на недостатъците (и чара) на истинските фотокамери - Веселин
Физически базирани материали - Иван Мавров, Chaos Group
Графиката среща Haskell - Васил Керемидчиев, Chaos Group
Deadlocks, Leaks and Race conditions - Михаил Михайлов
Визуализиране на микрофасетни повърхности на CPU и GPU - Асен Атанасов, Chaos Group
Test Driven Development: Сътворение на качествен код - Йордан Маджунков
За плаваемостта на плаващата запетая - Мартин Кръстев, Chaos Group
Как да подобря продуктивността си? - Йордан Миладинов, Chaos Group
Doctest: Поглед отвътре на модерен C++ фреймуърк за юнит тестване - Виктор Кирилов
Рендериране на 3D сцени в комиксов стил в реално време с GLSL - Христо Лесев, DiaDraw
Denoising Monte Carlo Renders - Vladimir Koylazov, Chaos Group
Да си изцапаме ръцете с GPU-та - Александър Соклев, Chaos Group
GPU, въведение - Владислав Вълчев, Chaos Group
Разпознаване и сравняване на 2D детайли - Орлин Димитров
Case study: Разработването на V-Ray Bench с Хаскел - Даниел Тасков, Chaos Group
Using MDL to Share Physically Based Materials - Lutz Kettner and Jan Jordan, NVIDIA

Регистрация

Регистрацията е затворена, поради изчерпване на местата.
За повече информация се свържете с нас на cg2@chaosgroup.com.

Партньори

Taxi me Fib Bmw

Медийни партньори

Стани партньор

Място

Интер Експо Център, етаж 1, бул. Цариградско шосе 147, София

Зала "Витоша"