CG2 Code For Art конференция 2015

Днес, компютърната графика е част от ежедневието на всеки един от нас. Триизмерната визуализация е основен инструмент на киноиндустрията, архитектурата, продуктов и индустриален дизайн и реклама. Поради тази тенденция, за пета година по време на конференцията CG2 Code for Art ще надникнем отблизо в дигиталното изкуство и технологии, които правят живота ни по-интересен и интерактивен.

За пета година ще съберем на едно място 3D артисти, аниматори, архитекти, програмисти, студенти и преподаватели, които споделят обща цел и търсят ново визуално изживяване.

Конференцията ще бъде структурирана в 3 направления, които обхващат различни аспекти, свързани с компютърна графика. Подготвили сме ден, посветен на визуалните ефекти и разработката на видеоигри, ден за архитектурна визуализация и един уикенд за всички програмисти с интереси в сферата на компютърната графика.

Програмисти

Интер Експо Център, етаж 1, зала "Витоша"

Ще имате възможност да видите последните постижения в областта на компютърната графика, да научите повече за новите технологии и обмените знания и идеи с водещите разработчици на V-Ray.

24 октомври 2015

09:00 - 09:30 Регистрация
09:30 - 09:40 Откриване
09:40 - 10:30 Допълнена реалност - Орлин Димитров, Робо Лига България video
Допълнената реалност е сравнително ново понятие, появило се близките 8-10 години. Много компании в цял свят са се заели да слеят виртуалния свят на компютрите и компютърната графика с реалния свят. Често резултатът е картина като оживяла от някой фантастичен роман. За радост истината е, че това е реализирана научна фантастика. В тази лекция ще ви разкажем за това как работят част от методите за допълване на реалността и как се прилагат в роботиката.
10:30 - 10:40 Кафе пауза
10:40 - 11:30 Въведение в методите Монте Карло - Йордан Маджунков, Chaos Group video
Монте Карло методите са клас от алгоритми, които се прилагат за решаване на огромен клас от сложни проблеми, произлизащи от математиката, физика, статистика, компютърна графика и т.н. За да пресметнат резултатите си, Монте Карло методите използват случайни числа и доста интересни идеи, които Йордан ще представи по един достъпен и увлекателен начин.
11:30 - 11:40 Кафе пауза
11:40 - 12:40 Физически базирани материали - Иван Мавров, Chaos Group  video
Фотореализмът завладява real time индустрията с бързи темпове. За адекватна имплементация обаче е нужна критична маса познание, което да ръководи правилно разсъжденията. В тази презентация Иван ще опише основните взаимодействия на светлината с материята за целите на фотореалистичната компютърна графика. Ще представим теоритичен модел за описание на класове повърхности, който по-късно ще реализираме на GLSL под формата на гъвкава платформa за създаване на материали. В презентацията ще бъдат засегнати основни практически въпроси свързани с физиката зад материалите и правилната им настройка за постигане на поставените цели.
12:40 - 13:40 Обедна почивка
13:40 - 14:30 Стохастични модели при симулиране на отблясъци от микрофасетни повърхности (част 1) - Асен Атанасов, Chaos Group   video
Много повърхности от реалния свят имат микроструктура, която създава фини, ярки отблясъци при силно, насочено осветление. След кратко въведение в микрофасетната теория, Асен ще разкаже за математическия модел, реализацията и интеграцията във V-Ray на стохастичния модел предложен в статията "Discrete Stochastic Microfacet Models", който е съвместна разработка на EHT Zurich, Autodesk, University of California, Berkeley, University of Virginia и Cornell University. Ще бъдат посочени основните предизвикателства и как борбата с тях довежда до създаването на нов метод за решаване на същата задача, който е значително по-бърз, по-лесен за имплементиране, и позволява по-точно семплиране.
14:30 - 14:40 Кафе пауза
14:40 - 15:30 Стохастични модели при симулиране на отблясъци от микрофасетни повърхности (част 2) - Асен Атанасов, Chaos Group video
Много повърхности от реалния свят имат микроструктура, която създава фини, ярки отблясъци при силно, насочено осветление. След кратко въведение в микрофасетната теория, Асен ще разкаже за математическия модел, реализацията и интеграцията във V-Ray на стохастичния модел предложен в статията "Discrete Stochastic Microfacet Models", който е съвместна разработка на EHT Zurich, Autodesk, University of California, Berkeley, University of Virginia и Cornell University. Ще бъдат посочени основните предизвикателства и как борбата с тях довежда до създаването на нов метод за решаване на същата задача, който е значително по-бърз, по-лесен за имплементиране, и позволява по-точно семплиране.
15:30 - 15:40 Кафе пауза
15:40 - 16:30 През Очите на Lytro Illum - Георги Чунев video
Георги Чунев ще демонстрира как работи комерсиалната пленоптична камера Lytro Illum. Ще покаже как може да се изчете и калибрира raw изображение от тази камера с помощта на отворения Light Field Toolbox за Matlab. Ще демонстрира интерактивно пленоптично рендиране както в Lytro Desktop така и със собствени GLSL шейдъри, приложени в Blender Game Engine.
16:30 Задача

25 октомври 2015

09:30 - 10:00 Регистрация и откриване
10:00 - 10:50 Защо да пишем рейтрейсъри? - Христо Лесев video
Рейтрейсърът е един от най-скалируемите практически примери за софтуерно приложение. Напълно естествено, функциониращ рендерер може да се напише в до 100 реда ООП код и да се надгражда до огромна система, като същевременно се запазва основната идея на кода. За един навлизащ в компютърната графика програмист писането на рейтрейсър е идеална стартова точка, която ще го запознае с геометрични представяния, цветова алгебра, и ще осмисли безкрайните часове математика през първите три години на специалност Информатика. Презентацията ще хвърли светлина върху явните и скритите връзки между писането на рейтрейсъри и трупането на знания и опит в останалите области на информатиката: бази данни, разпределени системи, потребителски интерфейс, шаблони за дизайн, транслатори и т.н. Ще видим как писането на трейсъри ще ни направи по-добри програмисти.
10:50 - 11:00 Кафе пауза 
11:00 - 11:50 Графиката среща Haskell - Васил Керемидчиев, Chaos Group video
Oт презентацията на Васил ще научите повече за приложението на функционалното програмиране в компютърната графика чрез Haskell. Този тип програмиране се инфилтрира сериозно в императивни езици, като C++, Java, C# и т.н. , a в последните години Haskell навлиза все по-сериозно в големи комерсиални проекти и компании. Ще научите повече за практическото използване на понятия, като lambda функции, lazy evaluation, immutability и др. Васил ще демонстрира как функционалната парадигма помага за писането на силно много-нишков, сигурен и надежден код.
12:00 - 12:50 Ефикасна векторизация на C++ код, или как да излезем на глава с векторизиращи компилатори - Мартин Кръстев, Chaos Group  video
Векторизацията е ефективен начин за подобряване на производителността на C/C++ кодa, но въпреки че компилаторите стават все "по-умни", автоматичната векторизация на скаларен код е все още повече пожелание, отколкото реалност. В тази презентация Мартин ще представи някои от лесно-достъпните средства, предоставяни от модерните компилатори g++ и clang++ за ефикасна векторизация. Ще бъдат разгледани примери на автовекторизация и какво може да се постигне с вградените generic вектори.
12:50 - 13:40 Обедна почивка
13:40 - 14:20 Имитиране на недостатъците (и чара) на истинските фотокамери - Веселин Георгиев video
Защо човек би искал неговите 3D рендери да не са перфектни, а да носят несъвършенствата от оптиката на реалните камери? Веселин ще даде няколко причини и ще разгледа по какъв начин се реализират: геометричните изкривявания (заедно с подхода на Chaos Group за калибриране и анализ на обективи - Lens Analyzer), боке ефекти (defocus control, bitmap aperture, optical vignetting), хроматични и сферични аберации. Ще бъдат разгледани 3D методи, както и postprocessing вариантите им.
14:20 - 14:40 Кафе пауза 
14:40 - 15:30 Бързо опростяване на триъгълни мешове - Михаил Джурев, Chaos Group  video
В тази презентация Михаил ще разгледа задачата за опростяване на тежки триъгълни мешове до такива, които са сходни по форма, но с много по-малък брой триъгълници. Ще проследим целия процес по разработване и оптимизиране на алгоритъма и структурите от данни, които се ползват.
15:30 - 15:40 Кафе пауза 
15:40 - 16:30 Introduction to deformable objects models and muscle simulation - Fabio Turchet, MPC London video
Simulation of deformable objects is an active research area in computer graphics. Various methods have been proposed: some are suitable for real-time applications but less accurate, others are computationally expensive but closer to be physically correct. Recent years have seen the application of physics-based approaches and biomechanics principles to character simulation to achieve realistic results. In this talk I will give an introduction to classic and recent deformable objects methods, focusing in particular on the simulation of biological tissues such as muscles, tendons and fat.
16:30 - 17:00 Въпроси и дискусия с презентаторите
17:00 Закриване

24 октомври

Yordan mandzhunkov 67381c8688310ff37405297b6ddfd4c664f7ecbb1592dfef5e47d1ab827eed70

Йордан Маджунков, Chaos Group

Йордан е медалист от международната олимпиада по физика, дипломиран "Физик" от СУ и магистър "Компютърни симулации" в RWTH, Aachen, Germany. Има силни интереси към ускорителни структури, числени методи, симулации и писане на ефективен код. Занимава се Монте Карло методи вече над 10 години

Ivan mavrov 2f5642467db3264e3c759721f188612f68112ea3a0da7c7d4cf59a64aa38f1b7

Иван Мавров, Chaos Group

Иван е бакалавър "Софтуерно инженерство" и магистър "Изкуствен интелект" във ФМИ на СУ. Вълнува се от физиката в света около нас и как това може да се опише с код. Част от екипа на Chaos Group е от 6 годни като работи предимно по интегриране и поддръжка на шейдърни езици във V-Ray. През последната година се занимава изключително с вдъхването на фотореалистичен живот в WebGL приложения.

Asen atanasov b6b145f742c22938f722ad6498429b518895be4d6c745f961202bf0dc65ed9ff

Асен Атанасов, Chaos Group

Асен е бакалавър "Софтуерно инженерство" и магистър по "Изчислителна математика и математическо моделиране" от ФМИ на СУ. Интересува се от числен анализ, математически модели и алгоритми, в частност в компютърната графика. От 2008 г. е част от Chaos Group и работи по различни проекти, като системата V-Ray Proxy за ефективно визуализиране на повърхнини, коса и частици, V-Ray Lens Effects, V-Ray Spherical Harmonics Baking Engine и други. Един от последните му проекти е материала V-Ray Stochastic Flakes, за който ще разкаже в презентацията си.

Georgi chunev 5f831fadd6587ce1367389d0e3b1bb089074b0380ce1b3655baa9ef6b01679c3

Георги Чунев

Георги Чунев е докторант по компютърни науки в Университета на Индиана в Блумингтън. Работи под ръководството на проф. Андрю Лъмсдейн и се занимава с теми свързани с интерактивно рендиране от светлинни полета и пленоптични изображения. Работил е по научни трудове и патенти с екипи на Adobe Systems. В момента работи като старши програмист на графика в Gameloft.

Orlin dimitrov 64cd30b146e2cd492d1b4840e4b8cf5cfafa8eebb3538924f1307aa68f5dced5

Орлин Димитров, Робо Лига България

Орлин е завършил ТУ-Габрово със специалност Автоматика Информационна и Управляваща Техника. Работи за "ПЛ Контрол" ООД като системен инженер и създава софтуер за роботи монтирани в промишлена среда. За Орлин професията е хоби и обратното. В свободното си време организира с колеги от цялата страна кръжоци и летни училища по роботика.

25 октомври

Vasil keremidchiev d3abc5a11a40d02ea5019aa0aa9fe6255595476940eceebec56d9fd2dfcb3926

Васил Керемидчиев, Chaos Group

Дипломиран инженер от ТУ-Габрово, също така и магистър по "Компютърни системи и технологии" в ТУ-София. Програмист с 16 години професионален опит в C++ и областта на графиката, от които 5 години опит в гейм индустрията. След като се присъедини към екипа на Chaos Group през 2007 година и по-късно става заместник технически директор, Васил работи върху ядрото на V-Ray и ключовата технология V-Ray RT. От 6 години има силни интереси в областта на функционалното програмиране, езици като Haskell и F#, както и писането на надежден и сигурен софтуер.

Martin krastev 87f06c4ff177ad77a243651b48db6d878890b49a3fdfb20256c9d2c9a4884863

Мартин Кръстев, Chaos Group

Мартин Кръстев е бакалавър на изкуствата по Информатика от АУБ, с над 15 години професионален опит обхващащ игрови платформи (game engines), графични драйвери за вградени системи (embedded systems), инженерен софтуер за обработка на телеметрични данни за WRC и F1, и софтуерни 3D растеризатори. Интересува се от Монте Карло алгоритмите и процесорни архитектури. Обича да ускорява тежки изчислителни задачи и да ходи по планини. В екипа на Chaos Group е от 2013 г. и се занимава с прехвърлянето на V-Ray за нови процесорни архитектури.

Mihail djurev 3126d838a141b98ef8d0805ea96bbc27910729d7d676437ea13ecd8982196a85

Михаил Джурев, Chaos Group

Михаил е бакалавър от ФМИ, СУ, специалност Софтуерно инженерство. Работи в екипа на Chaos Group през последните 4 години по разнообразни проекти. Интересува се от ефективни структури от данни и алгоритми.

Hristo lesev 46e68a28437b390c7d4beefb2e9488c1c7d9dd9c6950c92746fb335a91d490a9

Христо Лесев

Христо е девелъпър по душа, лектор и предприемач. Дългият му опит със C++ и C# в писане на плъгини за 3ds Max и Maya го тласка към сферата на мобилните приложения. Манията му към компютърната графика проличава още в крехка детска възраст. Воден от този си нездрав интерес защитава докторска степен по компютърна графика във ФМИ на ПУ. В последните години съвместява преподавателска дейност и развитието на марката DiaDraw, чиято цел е да помага на разработчици от целия свят да изграждат качествени приложения.

Fabio turchet 6ec544457e69dbe01c3a2c35008e65b7af823a95a6297492862457968fb37ae1

Fabio Turchet, MPC London

Fabio Turchet is a London based Researcher working at the Moving Picture Company (MPC). His research interests include physics-based character rigging, deformable objects simulation models and muscle systems. He holds a BSc from the University of Verona and an MSc in Computer Animation and Visual Effects from Bournemouth University. In the past Fabio worked as rigging TD and developer at Axis Animation and Prime Focus mainly on videogames cinematics. Following his curiosity and passion for research, he is currently doing an Engineering PhD in the RnD department at MPC London where he's researching solutions for realistic simulation of character deformations and effects.

Veselin georgiev 64abce71d6f56543127d9797e94c21ff4c6a9a21c953b45e227fbc0640b3f98a

Веселин Георгиев

Завършил бакалавърска степен "Информатика" във ФМИ на СУ. Един от първите програмисти, присъединили се към екипа на Chaos Group още в средата на 2005 г., Веско има добри познания в C/C++, Алгоритми, 3D графика, OpenGL, PIC микроконтролери, low-level hardware, оптимизации, assembly. Също така провежда курсове по "3D Графика и Трасиране на Лъчи" във ФМИ.

Регистрация

Регистрацията е затворена, поради изчерпване на местата.
За повече информация се свържете с нас на cg2@chaosgroup.com.

Партньори

cg2 talk code Created with Sketch. CHAOSGROUP_Black Created with Sketch. Fujitsu_SM_Red_4C_AI10 Created with Sketch. d-link_logo Created with Sketch. Office relax ad7f5ce945447d7d0eaaea2bddd447498b5370f91a7848cf059346e736609cf4

Медийни партньори

Page 1 Created with Sketch. Group Created with Sketch. стани партньор

Място

Интер Експо Център, етаж 1, бул. Цариградско шосе 147, София

Зала "Витоша"